Tatranský profil, dláž­kovica,
zrubový obklad za najvý­hod­nejšie ceny!
 Sme tu pre Vás 24 hodín denne,
7 dní v týždni, 365 dní v roku.
 Tak nevá­hajte a píšte alebo
volajte ešte dnes: 0907 604 057.
 Našim zákaz­níkom posky­tujeme
každo­denný rozvoz priamo domov.

O nás

Naša firma sa zaoberá výrobou a predajom na Slovenskom trhu od roku 2002. Po dlho­ročných skúse­nos­tiach sme získali na trhu pri výrobe a predaji tatranského profilu, zrubového obkladu a dláž­kovice veľmi dobré skúse­nosti, aby sme uspo­kojili našich zákaz­níkov ako len najlepšie vieme. Preto sa držíme starého, ale dobre známeho pore­kadla: “Vždy vyhovieť k spokoj­nosti našim zákaz­níkom”.

 

Naše výrobky rozvážame po celom Slovensku. Vždy sa snažíme reali­zovať dopravu čo v najk­ratšom termíne.

 

Keďže našou hlavnou prioritou je uspo­kojiť zákaz­níkov nielen kvalitnými výrobkami, ale aj kvalitnými službami, zabez­pe­čujeme si rozvoz výrobkov vlastnou dopravou.

 

Pri objed­návkach od 20 m2 Vám garan­tujeme bezplatný dovoz v rámci celej Slovenskej republiky!

 

Naša ponuka

  • Tatranský profil
  • Dláž­kovica (borovica)
  • Zrubový obklad (zrubovina)
  • Lišty
  • Plastový obklad
  • Lišty — vnútorné, vonkajšie, štar­to­vacie, spojovacie