Dvere

  1. Informácie o produkte
 

Dvojkrídlové dvere sú vyrobené na základe dostupných modelov jednokrídlových dverí doskových, rámčekových STILE  a TWIN v ich zodpovedajúcich vlastnostiach: farba, povrchová úprava (štandard, soft), zasklenie atď.

Vedľajšie krídlo je vybavené primykacou lištou s dverovou západkou.

Vedľajšie krídlo so šírkou menšou ako „60” je možné vyrobiť len ako plné a hladké.

Plné hladké krídla sú dostupné len s voštinovou výplňou a vertikálnou štruktúrou dreva.

 

Plné hladké krídlo sa vyrába:

v šírkach 30, 40, 50 pre doskové dvere len v technológií ŠTANDARD alebo ŠTANDARD CPL

v šírke 40 pre rámčekové dvere STILE a hybridné dvere TWIN

 

Dostupné šírky krídel:

Doskové SOFT  a ŠTANDARD CPL:

– dvojkrídlové od „120” do „190”

– kombinácia s plným hladkým krídlom:

„60+30“, „60+40“, „60+50“

„70+30“, „70+40“, „70+50“

„80+30“, „80+40“, „80+50“

„90+30“, „90+40“, „90+50“

Rámčekové STILE, STILE CPL a hybridné TWIN

– dvojkrídlové od „120” do „190”

– kombinácia s plným hladkým krídlom:

„60+40“, „70+40“, „80+40“ , „90+40“, „100+40“

 

V prípade nacenenia dvojkrídlových dverí Vás prosíme o telefonický alebo e-mailový kontakt: ponuky@termika.sk, 0918 902 554.

V žiadosti o cenovú ponuku prosím označte:

– rozmer dverí dvojkrídlových (šírky krídel)

– model dverí

– farbu dverí

– ďalšie vlastnosti ako výplň, typ zasklenia atď.